جلسه شهید کاظمی با برخی مسئولان+فیلم
جلسه شهید کاظمی با برخی مسئولان+فیلم
شهدای نجف آباد: در این فیلم که اطلاع دقیقی از زمان و مکان ضبط آن نداریم، بخشی از صحبت‌های شهید احمد کاظمی فرمانده وقت لشکر8نجف‌اشرف با تعدادی از مسئولان دیده می‌شود.

جلسه شهید کاظمی با برخی مسئولان+فیلم

شهدای نجف آباد: در این فیلم که اطلاع دقیقی از زمان و مکان ضبط آن نداریم، بخشی از صحبت‌های شهید احمد کاظمی فرمانده وقت لشکر۸نجف‌اشرف با تعدادی از مسئولان دیده می‌شود.

طی این جلسه غیررسمی که در حاشیه غذا خوردن مسئولان تشکیل شده، شهید کاظمی در چند جمله، از برخی مشکلات موجود مرتبط با مسئولان حاضر گله کرده و خواستار رفع این مشکلات می‌شود.

تصاویر شهید کاظمی

شهید احمد کاظمی

تصاویر، تزیینی هستند.

جلسه شهید کاظمی با برخی مسئولان+فیلم