جلسه منتخبین شورای دانش آموزی متوسّطه پسر
جلسه منتخبین شورای دانش آموزی متوسّطه پسر

به گزارش روابط عمومی مدیریّت آموزش و پرورش نجف آباد، اوّلین جلسه ی منتخبین شورای دانش آموزی متوسّطه پسر در محلّ سالن جلسات دبیرستان استعدادهای درخشان شهید اژه ای برگزار گردید. در این جلسه که دانش آموزانی از دبیرستان های منتظری ، شهدای فرهنگی ، علّامه مفید ، اقبال لاهوری ، امام صادق(ع) ، شهید […]

به گزارش روابط عمومی مدیریّت آموزش و پرورش نجف آباد، اوّلین جلسه ی منتخبین شورای دانش آموزی متوسّطه پسر در محلّ سالن جلسات دبیرستان استعدادهای درخشان شهید اژه ای برگزار گردید. در این جلسه که دانش آموزانی از دبیرستان های منتظری ، شهدای فرهنگی ، علّامه مفید ، اقبال لاهوری ، امام صادق(ع) ، شهید اژه ای دوره اوّل و دوم حضور داشتند ، درمورد ارزیابی عملکرد شوراها در نیم سال اوّل و مسائل بهداشتی مدارس بحث و گفتگو شد.


منبع خبر:سایت مدیریت آموزش و پرورش نجف آباد