جمع آوری بیش از ۶۰۰ تن مواد قابل بازیافت در نجف آباد طی ۹ ماه
جمع آوری بیش از ۶۰۰ تن مواد قابل بازیافت در نجف آباد طی ۹ ماه

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهری گفت: در نه ماه ابتدایی سال جاری بیش از ششصد و چهار ده تن مواد قابل بازیافت و آلی از نقاط مختلف شهر نجف آباد جمع آوری شده که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که به میزان بیش از ۶۸۰ تن به ثبت رسیده بود […]

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهری گفت: در نه ماه ابتدایی سال جاری بیش از ششصد و چهار ده تن مواد قابل بازیافت و آلی از نقاط مختلف شهر نجف آباد جمع آوری شده که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که به میزان بیش از ۶۸۰ تن به ثبت رسیده بود کاهشی نه و نیم درصدی را نشان می دهد.

سهراب بیگدلی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهری نجف آباد با اعلام این مطلب ادامه داد:« در بین این مواد کاغذ و مقوا با مجموع ۲۵۱ تن و سهم چهل و یک درصدی و شیشه با وزن شصت و سه تن و سهم چهارده درصدی به ترتیب بیشترین و کمترین مواد جمع آوری شده را به خود اختصاص داده اند و در کنار آن هم آمار ۱۲۴ تن پلاستیک، نود و یک تن پت و ضایعات به همراه هشتاد و چهار تن فلزات در این مدت به ثبت رسیده است.»

بیگدلی همچنین با اشاره به جمع آوری مواد بازیافتی با استفاده از سه روش تفکیک از مبداء،ایستگاههای ثابت و کارخانه بیان داشت:« از مجموع مواد جمع آوری شده هفتاد و چهار درصد معادل بیش از ۴۵۲ تن به صورت تفکیک از مبداء، بیست و یک درصد در حدود ۱۲۸ تن در محل کارخانه و مابقی آن نیز به وزن بیش از سی و چهار تن با سهم پنج درصدی در ایستگاه های ثابت جمع آوری شده اند.»

وی در ادامه بیشترین کاهش در میزان مواد بازیافتی جمع آوری شده نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته را مربوط به شیشه با رشد منفی سی درصد دانست و اضافه کرد:« در نه ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۱۷۹ تن کاغذ و مقوا، هشتاد و دو تن پلاستیک، شصت و شش تن پت و ضایعات، ۶۳ تن فلزات به همراه شصت و یک تن شیشه به روش تفکیک از مبدا جمع آوری شده که در این میان انواع پلاستیک با ۴۳ درصد و پت و ضایعات با چهارده درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان کاهش را نسبت به آمار مشابه سال گذشته به خود اختصاص داده اند.»

لازم به ذکر است که در نه ماهه ابتدایی سالهای ۹۳ و نود و دو به ترتیب بیش از ۱۲۸ و صدو شانزده تن مواد بازیافتی به شیوه تفکیک از مبدا در کارخانه بازیافت شرکت مدیریت پسماند شهری نجف آباد جمع آوری و ساماندهی شده است.

منبع خبر:news.najafabad.ir