جمع آوری روزانه ۱۳۷ تن زباله در نجف آباد
جمع آوری روزانه ۱۳۷ تن زباله در نجف آباد

پایگاه خبری شهرداری:معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری نجف آباد گفت: در ۹ ماهه نخست سال جاری در مجموع نزدیک به ۳۷ هزار تن زباله از سطح مناطق پنج گانه شهر نجف آباد جمع آوری و به کارخانه پسماند تحویل داده شده به طوری که این میزان در هر ماه و هر روز به ترتیب […]

پایگاه خبری شهرداری:معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری نجف آباد گفت: در ۹ ماهه نخست سال جاری در مجموع نزدیک به ۳۷ هزار تن زباله از سطح مناطق پنج گانه شهر نجف آباد جمع آوری و به کارخانه پسماند تحویل داده شده به طوری که این میزان در هر ماه و هر روز به ترتیب به ۴۱۱۰ و ۱۳۷ تن بالغ می شود.

صدور ۹ رای برای مشاغل مزاحم شهری
اصغر مهدی پور در خصوص تعداد آرای صادر شده در خصوص مشاغل مزاحم شهری و نگهداری دام و طیور در بافت مسکونی طی نه ماهه ابتدایی سال جاری بیان داشت: « در همین مدت و بر اساس کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها برای ۵ مورد نگهداری دام، ۲ مورد نگهداری طیور و دو مورد نیز آلودگی صوتی و بازیافت پسماند احکام مورد نیاز همچون انتقال دام و طیور، رعایت ساعات کار مشخص و انتقال پسماندها صادر و اجرایی گردیده است.»