جهاد نجف‌آباد در عملیات والفجر۴+فیلم
جهاد نجف‌آباد در عملیات والفجر۴+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که اواخر تابستان62 در آستانه عملیات والفجر4 در حوالی مریوان ضبط شده، گوشه‌ای از فعالیت‌های جهادسازندگی نجف‌آباد در این منطقه را به تصویر کشیده است.

جهاد نجف‌آباد در عملیات والفجر۴+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که اواخر تابستان۶۲ (یا اوایل پاییز)در آستانه عملیات والفجر۴ در حوالی مریوان ضبط شده، مرحوم محمود اصفهانی(باهنر)، گوشه‌ای از فعالیت‌های جهادسازندگی نجف‌آباد در این منطقه را به تصویر کشیده است.

در این فیلم که در اولین ساعات صبح ضبط شده، اصفهانی در خصوص برخی فعالیت‌های جهادسازندگی نجف‌آباد در این منطقه توضیح داده و هم‌زمان فعالیت و تردد نیروها و خودروهای سبک و سنگین را نشان می‌دهد.

در این بین هم گاهی دوربین روی چهره‌های شاخصی متمرکز می‌شود که از بین آن‌ها تاکنون شهید اسماعیل انتشاری و مرحوم حاج علی منتظری را شناخته‌ایم که برای سرکشی از رزمندگان، به منطقه آمده.

در قسمت دیگری از فیلم هم مرحوم اصفهانی در خصوص انتقال شن به محل ساخت جاده، خطر حمله ضد انقلاب به نیروهای جهاد و احتمال حملات خمپاره‌ای و هوایی ارتش بعث عراق توضیح می‌دهد.

در ادامه نیز بخش‌های مختلف مقر را شرح می‌دهد که یکی از آن‌ها محل نگهداری قاطرها است که کاربرد زیادی در جابه‌جایی تدارکات در مناطق کوهستانی دارند. اصفهانی به طنز و به نقل از نیروهای جهاد، از این قسمت به عنوان «تعمیرگاه قاطرها» یاد می‌کند.

در انتهای فیلم، تصویر و کلام ناگهان قطع شده و برای چند ثانیه، انبار پشتیبانی جهادسازندگی نجف‌آباد در این مقر نشان داده می‌شود.

تصاویر، تزیینی است.

 

جهاد سازندگی

جهاد سازندگی

 

جهاد نجف‌آباد در عملیات والفجر۴+فیلم