جیره بندی آب در ۵ روستای مهردشت
جیره بندی آب در ۵ روستای مهردشت

ذاکر نیوز: سیدعبدالله صدری رئیس آب و فاضلاب روستائی نجف آباد  گفت:هم اکنون آب شرب سه روستای بخش مرکزی با تانکر تامین می شود و در بخش مهر دشت نیز آب پنج روستا جیره بندی شده است. وی افزود: درروستاهای همت آباد، نهضت آباد و جلال آباد بخش مرکزی آب با تانکر تامین می شود […]

ذاکر نیوز: سیدعبدالله صدری رئیس آب و فاضلاب روستائی نجف آباد  گفت:هم اکنون آب شرب سه روستای بخش مرکزی با تانکر تامین می شود و در بخش مهر دشت نیز آب پنج روستا جیره بندی شده است.
وی افزود: درروستاهای همت آباد، نهضت آباد و جلال آباد بخش مرکزی آب با تانکر تامین می شود و درروستاهای خنداب،علی آباد، اشن، گلدره و خیر آباد نیزآب جیره بندی شده است.
صدری گفت : دبی آب شرب چاه های آب روستائی شهرستان نجف آباد نسبت به سال قبل بیش از۱۴درصد کاهش داشته است.
وی افزود: برای جلو گیری از هدر رفتن آب شرب ، اصلاح شبکه آبرسانی روستاهای رحمت آباد، فیلور، گلدره با بیش از ۱ میلیارد تومان اعتبار انجام شده واصلاح شبکه دیگر روستا های منطقه نیز درصورت تامین اعتبارعملیاتی خواهد شد.