روز پر حادثه ای در مسیر کمربندی شمالی
روز پر حادثه ای در مسیر کمربندی شمالی

حادثه رانندگی امروز عصر در مسیر کربندی شمالی نجف آباد جنب مجموعه شهید کاظمی که باعث شد خودرو پژو  با سرعت به پل عابر پیاده برخورد نماید اما سرنشینان جان سالم به در بردند . هاتف شاهد عینی این حادثه عنوان کرد در این خودرو ۵ سرنشین بوده که آخرین خبر حاکی از فوت یک […]

حادثه رانندگی امروز عصر در مسیر کربندی شمالی نجف آباد جنب مجموعه شهید کاظمی که باعث شد خودرو پژو  با سرعت به پل عابر پیاده برخورد نماید اما سرنشینان جان سالم به در بردند . هاتف شاهد عینی این حادثه عنوان کرد در این خودرو ۵ سرنشین بوده که آخرین خبر حاکی از فوت یک کودک در بین سرنشینان بوده است.

در ادامه همین مسیر یک دستگاه اتوبوس بین شهری  با یک عابر پیاده تصادف کرده که متاسفانه منجر به فوت خانم عابر پیاده می شود.