حادثه برای مدیر بحران استان در نجف آباد
حادثه برای مدیر بحران استان در نجف آباد
ایرنا: این حادثه ظهر پنج شنبه سیزدهم مهر در جریان سفر منصور شیشه‌فروش به شهرستان نجف‌آباد برای حضور در مانور امداد و نجات و اطفا حریق صنعتی در اتوبان ذوب‌آهن- نجف‌آباد بوقوع پیوست و به آسیب دیدگی جزیی وی منجر شد.

حادثه برای مدیر بحران استان در نجف آباد

ایرنا: این حادثه ظهر پنج شنبه سیزدهم مهر در جریان سفر منصور شیشه‌فروش به شهرستان نجف‌آباد برای حضور در مانور امداد و نجات و اطفا حریق صنعتی در اتوبان ذوب‌آهن- نجف‌آباد بوقوع پیوست و به آسیب دیدگی جزیی وی منجر شد.

پس از این حادثه، نیروهای فوریت‌های پزشکی استان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان را در محل حادثه بصورت سرپایی مداوا کردند و وی اکنون در صحت و سلامت کامل به سر می‌برد.

مانور امداد و نجات و اطفا حریق صنعتی، طی این روز به مناسبت هفتم مهر «روز ایمنی و آتش نشانی» در «شهرک صنعتی نجف‌آباد ۲» برگزار شده بود.

حادثه

حادثه

حادثه برای مدیر بحران استان در نجف آباد