حال و هوای انتخاباتی در نجف آباد (عکس از رضا قلیچ خانی)
حال و هوای انتخاباتی در نجف آباد (عکس از رضا قلیچ خانی)