حال و هوای محرم  نجف آباد به روایت عکس
حال و هوای محرم  نجف آباد به روایت عکس

رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا حال و هوای محرم را در نجف آباد در گزارشی تصویری به نمایش در آورده است.    

رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا حال و هوای محرم را در نجف آباد در گزارشی تصویری به نمایش در آورده است.