حجاب و انواع بدحجابها 
حجاب و انواع بدحجابها 

حجاب از نظر پیغمبر (ص) حضرت رسول خدا (ص ) در ضمن گفتارى فرمود: دو دسته اهل دوزخ هستند و حتى بوى بهشت (که تا پانصد سال راه به مشام مى رسد) به مشام آنها نخواهد رسید.۱-ستمگرانِ تازیانه به دست که با تازیانه مردم را بى خودى مى زنند.۲-زنان بدحجاب و برهنه اى هستند که […]

حجاب از نظر پیغمبر (ص)

حضرت رسول خدا (ص ) در ضمن گفتارى فرمود: دو دسته اهل دوزخ هستند و حتى بوى بهشت (که تا پانصد سال راه به مشام مى رسد) به مشام آنها نخواهد رسید.
۱-ستمگرانِ تازیانه به دست که با تازیانه مردم را بى خودى مى زنند.delparizad_20070231
۲-زنان بدحجاب و برهنه اى هستند که با زرق و برق ، خود را به مردم نشان داده و هوسهاى آنها را به سوى خود جذب مى کنند، موهاى سرشان همچون کوهانهاى شتر سبکسر عربى است .۱
و فرمود:زنى که از خانه اش در حالى که خود را آراسته و بزک کرده و عطر زده (بى آنکه پوشش اسلامى را رعایت کند) خارج گردد، و شوهرش ‍ به این کار راضى باشد.
(گناه آن به قدرى بزرگ است که ) براى هر گامى که آن زن در بیرون خانه برمى دارد، خانه اى در دوزخ براى شوهرش ساخته مى شود.۲

و نیز فرمودند:
زن بى حفاظ، آسیب پذیر است ، هر گاه از خانه (بدون حجاب ) خارج شد، شیطان او را احاطه مى کند و در چشم انداز نفوذ شیطان قرار مى گیرد.۳
و نیز فرمودند: با خواندن سوره نور(و توجّه و عمل به دستورهاى آن ) زنان خود را (از بى عفتى و دورى از حریم حجاب ) حفظ کنید.۴
و نیز فرمودند:زنى که خود را براى دیگران خوشبو کند او خود در آتش ‍ است و ننگ محسوب مى گردد.۵
و نیز فرمودند: وقتى زنى در جائى بنشست و از آنجا برخاست نباید مردى در آن مکان بنشیند تا آنکه گرمى آن از بین برود و سرد شود.۶
ونیز فرمودند: هرکس بازنى که محرم او نیست مصافحه کند غضب حق تعالى رابراى خود خریده است .۷
و نیز فرمودند:هر کس بطور حرام با زنى مصافحه کند یعنى به او دست بدهد روز قیامت درغّل و زنجیر بسته و سپس به آتش انداخته خواهد شد.۸
و نیز فرمودند: براى زن سزاوار نیست که هنگام بیرون رفتن از خانه اش ‍ لباسهایش را به خودش بچسباند که برجستگى هاى اندامش از بیرون ظاهر گردد.۹
پیامبر خدا (ص ) فرمودند:
یا فاطمه هر زنى که خود را زینت کند و لباسهاى زیبایش را بپوشد و از خانه خارج شود که مردم به او نگاه کنند، ملائکه آسمانها و زمینهاى هفتگانه او را لعنت مى کنند و پیوسته مورد غضب الهى است و اگر بمیرد دستور داده مى شود او را بسوى آتش جهنم ببرند.۱۰
و نیز فرمودند:
اى سلمان در آخر زمان مردها به مردها وزنها به زنها بسنده کنند، لواط رایج مى شود و هم جنس بازى فراوان گردد و آثار شوم آن مانند مرض ‍ ایدز دنیا را فرا مى گیرد و مردها شبیه به زنها و زنها شبیه به مردها مى شوند و زنان و دختران سوارزین (مانند دوچرخه و موتور) مى شوند، بر اینگونه زنان از امت من لعنت خدا باد.۱۱
و نیز فرمودند:
در آخر زمان زنها پوشیده و برهنه هستند (لباسى مى پوشند که در ایجاد فساد با برهنه بودن تفاوتى ندارند، یعنى برجستگى هاى اندامشان از زیر لباس ظاهر است ). روسرى هایشان را مثل کوهان شتر درست مى کنند، لعنت کنید ایشان را که آنها ملعونند.۱۲حجاب3
حضرت رسول (ص ) خطاب به حولاء همسر عطاره ، مى فرمایند:
اى حولاء زینت خود را براى غیر شوهرت آشکار نکن و براى زن جایز نیست مچ و پایش را براى مرد نامحرم آشکار سازد و اگر مرتکب چنین عملى شد.
اول اینکه : خداوند سبحان همیشه او را لعنت مى کند.
دوم اینکه : دچار خشم و غضب خداوند بزرگ مى شود.
سوم اینکه : فرشتگان الهى هم او را لعنت مى کنند.
چهارم : عذاب دردناکى براى او در روز قیامت آماده مى شود.
اى حولاء هر زنى که به خداوند سبحان و روز قیامت ایمان دارد زینتش ‍ را براى غیر شوهرش ظاهر نمى کند و همچنین موى سر و مچ خود را نمایان نمى سازد و هر زنى که این کار را براى غیر شوهرش انجام دهد دین خود را فاسد کرده و خداوند را نسبت بخود خشمگین نموده است .۱۳حجاب از نظر على (ع )
حضرت امیرالمومنین على (ع ) در ضمن فرمایشاتشان به فرزندش (ع ) مى فرماید: در مورد حجاب بانوان سختگیر باش ، چرا که رعایت حجاب به طور جدّى و محکم ، زنان را به سالمتر و پاکیزه ، حفظ خواهد کرد.۱۴
و نیز فرمودند:
پوشیدن لباس ضخیم بر شما لازم است ، زیرا کسى که لباسش نازک و بدن نما باشد، دینش نیز ضعیف و نازک است .۱۵
و نیز فرمودند: شوهرى که از همسرش اطاعت کند، خداوند او را از جانب صورت به طور واژه گونه وارد دوزخ گرداند.
شخصى پرسید: این اطاعت که موجب چنین مجازاتى است کدام اطاعت است ؟
حضرت فرمودند: زن از او مى خواهد که با لباس نازک (به مراکز پر جمعیت مانند) حمّامها و عروسیها و مجالس ترحیم برود، و شوهرش ، به او اجازه دهد و از سخن او اطاعت کند.۱۶
(زیرا عدم کنترل این قبیل مراکز عمومى با موازین شرعى و اخلاقى ، جایگاهى براى فساد خواهد شد)
و نیز فرمودند:
پیغمبر (ص ) نهى کرد، زنى را که براى غیر شوهرش آرایش نماید و اگر چنین کند بر خداوند سزاوار است که او را در آتش دوزخ بسوزاند.۱۷
امیرمومنان على (ع ) در یکى از فرمایشاتشان به همین مطلب اشاره و نیز فرمودند:
در آخرالزمان که بدترین زمانها است ، زنان بى حجاب و برهنه آشکار مى شوند که با زینت و آرایش بیرون مى آیند، آنان از مرز دین خارج شده اند و در فتنه ها وارد گشته اند و به سوى شهوتها تمایل و شتاب دارند،
حرامها را حلال مى کنند و سرانجام در جهنم و دوزخ گرفتار آتش و عذاب ابدى خواهند شد.۱۸
از این فرمایشات هشدار دهنده شش مطلب مهم زیر فهمیده مى شود:
۱- آن زمانى که زنان رعایت حریم حجاب و عفاف نکنند، بدترین زمانها است .
۲- زنانى که با آرایش و نمایش از خانه بیرون مى آیند و سنگر عفّت را بشکنند، از دین خارج شده اند و در مقابل دین قرار گرفته اند.
۳- این گونه زنان در فتنه ها وارد شده اند و موجب فتنه ها و انحرافها و گناهان خواهند شد.
۴- این گونه زنان گرایش به هوسهاى شهوت انگیز دارند، شهوت پرستى بر آنها حاکم است نه عقل و منطق .
۵- این گونه زنان حرامهاى الهى را حلال کرده و با بى بند و بارى خود، حدود الهى و مرزهاى دینى را زیر پا مى گذارند، و موجب افزایش فساد مى شوند.
۶- سرانجام این گونه بانوان ، عذاب ابدى در دوزخ خواهد بود.

آرى آنانکه حریم حجاب و عفّت اسلامى را رعایت نمى کنند، این گونه موجب انحرافها و پلیدیها شده ، و موجب گسترش دامنه فساد مى گردند و سرانجام ، خود نیز در میان دنیاى جهنمى خود مى سوزند و زندگى پوچشان ، به عذاب ابدى الهى مى پیوندد.۱۹


۱- فروع کافى : ج ۵، ص ۵۱۹ / حجاب برترى : ص ۵۷.
۲- بحارالانوار: ج ۱۰۳، ص ۲۴۹ / حجاب برتر: ص ۶۳.
۳- سنن ترمذى : ج ۳، ص ۲۷ / حجاب برتر: ص ۷۳.
۴- مجمع البیان : ۷/۲۲ / حجاب برتر: ص ۹۱.
۵- نهج الفصاحه : ۳۶ / فلسفه حجاب : ۱۳۵.
۶- سنن ابى داود: ۲/۶۸۵ / فلسفه حجاب : ص ۱۳۶.
۷- وسائل الشیعه : ۱۴/۱۴۳/۱۴۲ / فلسفه حجاب : ص ۱۳۷.
۸- همان مدرک .
۹- پوشش زن : ۱۹ / فروع کافى : ۱۹۵.
۱۰- شهاب الاخیار / داستان زنان : ۱۱.
۱۱- گوهر صدف : ۳۹ / مستدرک حاکم : ۴۳۶.
۱۲- کنزالعمال : ۱۶/۳۷۹ / گوهر صدف : ۴۰.
۱۳- مستدرک الوسائل : ۲/۵۴۹، / آنچه باید یک زن بداند: ۱۶۳.
۱۴- نهج البلاغه : نامه ۳۱ / حجاب برتر: ۵۶.
۱۵- بحارالانوار: ۸۳/۱۸۳ / حجاب برتر: ۶۰.
۱۶- ثواب الاعمال : ۲۰۱ / بحار: /۱۰۳/۲۴۳ / حجاب برتر: ۶۶.
۱۷- بحارالانوار: ۱۰۳/۲۴۳ / حجاب برتر: ۶۷.
۱۸- وسائل الشیعه : ۱۴/۱۹ / حجاب برتر: ۷۷.
۱۹- حجاب بیانگر شخصیت زن : ۷۷.


 

 

انواع بدحجابها

۱- بعضى بدحجابها بسیار آدمهاى خوبى هستند، منتها محیط خانوادگى وفامیلیشان بدحجاب بوده این هم هیچ غرضى نداشته واینجور بار آمده .
۲- بعضى ها مادرهایشان بدحجاب هستند و او هم یاد گرفته .
۳- بعضى ها مادرهایشان حجاب دارد این لج مى کند.
۴- بعضى ها مساءله را نمى دانند که بى حجابى یا بدحجابى حرام است .
۵- بعضى ها مشکل روحى دارند.
۶- بعضى ها کمبود دارند.
۷- بعضى ها کُلاًمیخواهند به دین دهن کجى کنند.
۸- بعضى هاتقلیدى هستند مثلاً چون دختر خاله اش یا همسایه اش ‍ اینجورى است آنهم باید اینجور باشد.
۹- بعضى خیال مى کنند تمدّن و تجدّداست .
۱۰- بعضى ها خانوادگى روانى و خیالى هستند.
۱۱- بعضى ها پول گرفته اند که فرهنگ بدحجابى یا بى حجابى را رواج دهند. و فرهنگ مبتذل غربى را در کشور مذهبى بیاورند و مردم را بى قید و بى بند و بار و بى دین و لامذهب بار بیاورند و هرکارى که میخواهند انجام دهند.
۱۲- بعضى ها بر اثر رفت و آمدها و روابط دوستانه و مسخره کردن دوستانشان … بى حجاب یا بدحجاب شده اند.