حج دانش آموزی نجف آباد
حج دانش آموزی نجف آباد

به گزارش روابط عمومی مدیریّت آموزش و پرورش نجف آباد ، در اسفند ماه ۹۳ تعداد ۹۳ نفر از دانش آموزان پسر دوره متوسّطه دوم استان اصفهان با مدیر کاروانی جناب آقای مهندس سعید زائری به سرزمین وحی اعزام می شوند. تعداد ۷ نفر از این عزیزان از دبیرستان های شاهد امام مهدی(عج) ، امام […]

به گزارش روابط عمومی مدیریّت آموزش و پرورش نجف آباد ، در اسفند ماه ۹۳ تعداد ۹۳ نفر از دانش آموزان پسر دوره متوسّطه دوم استان اصفهان با مدیر کاروانی جناب آقای مهندس سعید زائری به سرزمین وحی اعزام می شوند. تعداد ۷ نفر از این عزیزان از دبیرستان های شاهد امام مهدی(عج) ، امام رضا(ع) ، امام صادق(ع) ، شهید منتظری ، شهید پارسا ، شهید طالبی و شهید احمدی نجف آباد می باشند که با دانش آموزانی از شهرستان تیران و کرون و نطنز و باغبهادران در قالب یک گروه به سرپرستی جناب آقای عبدالحسین شیرزاد عازم این سفر روحانی و معنوی هستند. برایشان از درگاه باریتعالی موفّقیّت در انجام اعمال و قبولی طاعات و عبادات آرزومندیم و از ایشان التماس دعا داریم.