حراج ۷۵هکتار جنگل بلوط در نجف آباد
حراج ۷۵هکتار جنگل بلوط در نجف آباد
از ابتدای سال جاری تاکنون طی ۳۶ ماموریت گشت و تعقیب نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان نجف آباد بیش از هفتاد و چهار هزار کیلو چوب بلوط قاچاق کشف شده که این میزان معادل تخریب 75 هکتار جنگل بلوط است.

حراج ۷۵هکتار جنگل بلوط در نجف آباد

از ابتدای سال جاری تاکنون طی ۳۶ ماموریت گشت و تعقیب نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان نجف آباد بیش از هفتاد و چهار هزار کیلو چوب بلوط قاچاق کشف شده که این میزان معادل تخریب ۷۵ هکتار جنگل بلوط است.

ایرنا: رییس اداره منابع طبیعی شهرستان گفت: ارزش چوب های کشف شده بیش از چهارصد میلیون تومان است و بیشتر این چوب ها از چهار محال و بختیاری و ایلام به مقصد کارگاه های غیر مجاز تولید زغال در اصفهان و نجف آباد قاچاق می شوند.

بابک حقیقی افزود: درختان بلوط با عمر بیش از دویست سال، از گنجینه های ارزشمند محیط زیست و طبیعت محسوب می شوند ولی قطع بی رویه و گسترش بیماری ها و آفات این منابع را با خطرات جدی مواجه کرده است.

طبق آمار سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد، ایران بیش از ۱۲هکتار جنگل دارد که ۵۵درصد آن را گونه های مختلف بلوط تشکیل می دهد.

چوب بلوط

چوب بلوط

حراج ۷۵هکتار جنگل بلوط در نجف آباد