حساس نشو قسمت هفتاد و ششم
حساس نشو قسمت هفتاد و ششم

هر پنجشنبه شب بخش طنزآمیز و انتقادی «حساس نشو» از خبر ۲۰ شبکه خبر پخش می شود. این بخش شامل موضوعاتی درباره انتخابات، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاه ها، اقتصاد، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است.

هر پنجشنبه شب بخش طنزآمیز و انتقادی «حساس نشو» از خبر ۲۰ شبکه خبر پخش می شود. این بخش شامل موضوعاتی درباره انتخابات، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاه ها، اقتصاد، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است.

Download “حساس نشو قسمت هفتاد و ششم”

۳۷۷۶۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱.flv – 53 بار دانلود شده است –