حضور شهید احمد کاظمی در جلسه عملیات والفجر۱۰+فیلم
حضور شهید احمد کاظمی در جلسه عملیات والفجر۱۰+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند66 طی عملیات والفجر10 در نزدیکی سد دربندیخان و شهر حلبچه عراق ضبط شده، جلسه فرماندهان لشکر8نجف‌اشرف و تیپ44قمر‌بنی‌هاشم با رحیم صفوی از فرماندهان وقت قرارگاه سپاه، به تصویر کشیده شده است.

حضور شهید احمد کاظمی در جلسه عملیات والفجر۱۰+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند۶۶ طی عملیات والفجر۱۰ در نزدیکی سد دربندیخان و شهر حلبچه عراق ضبط شده، جلسه فرماندهان لشکر۸نجف‌اشرف و تیپ۴۴قمر‌بنی‌هاشم با رحیم صفوی از فرماندهان وقت قرارگاه سپاه، به تصویر کشیده شده است.
در ابتدای فیلم، رودخانه مجاور محل برگزاری جلسه، ارتفاعات منطقه و بخشی از تردد خودروهای سبک و سنگین به تصویر کشیده شده و در ادامه، دوربین به داخل چادر محل برگزاری جلسه می‌رود.
در این جلسه که با حضور شهید احمد کاظمی به عنوان فرمانده لشکر۸نجف و علی زاهدی فرمانده تیپ۴۴قمربنی‌هاشم همراه است، عبدالله عراقی از مسئولان لشکر۸، به بیان توضیحاتی در مورد عملیات، بر اساس نقشه موجود می‌پردازد.
از نیروهای کادر فرماندهی لشکر۸نجف که همراه با شهید کاظمی در جلسه حضور دارند، تاکنون افرادی مانند محسن ابراهیمی و مرحوم قاسم شفیعی را شناسایی کرده‌ایم.
به دلایل فنی، فیلم از کیفیت صوتی قابل توجهی برخوردار نیست و گاهی صدا قطع شده و در بسیاری لحظات، گفت‌وگوها به سختی شنیده می‌شود.
۶۴٫۱

تصاویر، تزیینی است.

شهید احمد کاظمی

شهید احمد کاظمی

 

حضور شهید احمد کاظمی در جلسه عملیات والفجر۱۰+فیلم