حضور ورزشکار نجف آبادی در اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی
حضور ورزشکار نجف آبادی در اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی

سید سعید کرمی از سازه گستر شهرداری نجف آباد به همراه شانزده بازیکن دیگر به اردوی تیم ملی  فوتبال ساحلی کشور به عنوان تیم الف دعوت شد. اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی انتخابی تیم ملی quotation mark ب quotation mark فوتبال ساحلی در دو گروه از سوی دپارتمان ساحلی اعلام شد.

سید سعید کرمی از سازه گستر شهرداری نجف آباد به همراه شانزده بازیکن دیگر به اردوی تیم ملی  فوتبال ساحلی کشور به عنوان تیم الف دعوت شد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی انتخابی تیم ملی quotation mark ب quotation mark فوتبال ساحلی در دو گروه از سوی دپارتمان ساحلی اعلام شد.