حضور ۷ هندبالیست نجف آباد در تیم ملی
حضور ۷ هندبالیست نجف آباد در تیم ملی
ورزش و جوانان نجف آباد: در اولین اردوی آمادگی پایگاه ملی هندبال کشور در رده سنی نونهالان که طی روزهای اخیر در شهر اصفهان زیر نظر علی ربیع سر مربی تیم ملی برگزار شد، طبق دعوت فدراسیون هندبال کشور، ٧ بازیکن از نجف آباد حضور داشتند.

حضور ۷ هندبالیست نجف آباد در تیم ملی

ورزش و جوانان نجف آباد: در اولین اردوی آمادگی پایگاه ملی هندبال کشور در رده سنی نونهالان که طی روزهای اخیر در شهر اصفهان زیر نظر علی ربیع سر مربی تیم ملی برگزار شد، طبق دعوت فدراسیون هندبال کشور، ٧ بازیکن از نجف آباد حضور داشتند.

محسن حاج صادقیان، علی پورپیرعلی، محمد چترایی، مهدی چترایی، ایلیا طاهری، امیرمحمد فاضل و محمدحسن حیدری ورزشکاران دعوت شده از شهرستان به این دوره بودند.

محسن حاج صادقیان، علی پورپیرعلی، محمد چترایی، مهدی چترایی، ایلیا طاهری، امیرمحمد فاضل و محمدحسن حیدری هندبالیست های دعوت شده به  اردوی تیم ملی از نجف آباد

محسن حاج صادقیان، علی پورپیرعلی، محمد چترایی، مهدی چترایی، ایلیا طاهری، امیرمحمد فاضل و محمدحسن حیدری هندبالیست های دعوت شده به اردوی تیم ملی از نجف آباد

محسن حاج صادقیان، علی پورپیرعلی، محمد چترایی، مهدی چترایی، ایلیا طاهری، امیرمحمد فاضل و محمدحسن حیدری هندبالیست های دعوت شده به  اردوی تیم ملی از نجف آباد

محسن حاج صادقیان، علی پورپیرعلی، محمد چترایی، مهدی چترایی، ایلیا طاهری، امیرمحمد فاضل و محمدحسن حیدری هندبالیست های دعوت شده به اردوی تیم ملی از نجف آباد

حضور ۷ هندبالیست نجف آباد در تیم ملی