حمایت از ۲۴۰۰ کودک یتیم و محسنین در نجف آباد
حمایت از ۲۴۰۰ کودک یتیم و محسنین در نجف آباد
سفیران اصفهان: رئیس کمیته امداد امام خمینی نجف آباد گفت: تعداد ایتام تحت حمایت امداد نجف آباد 400 نفر و تعداد کودکان طرح محسنین نیز ۲ هزار و ۴۰۰ نفر است. محسنین به کودکانی گفته می شود که سرپرست آن‌ها بیمار، از کار افتاده یا خیلی نیازمند هستند.

حمایت از ۲۴۰۰ کودک یتیم و محسنین در نجف آباد

سفیران اصفهان: رئیس کمیته امداد امام خمینی نجف آباد گفت: تعداد ایتام تحت حمایت امداد نجف آباد ۴۰۰ نفر و تعداد کودکان طرح محسنین نیز ۲ هزار و ۴۰۰ نفر است. محسنین به کودکانی گفته می شود که سرپرست آن‌ها بیمار، از کار افتاده یا خیلی نیازمند هستند.

عبدالرضا خودسیانی با اشاره به تعداد حامیان جذب شده در یکسال گذشته افزود: بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ نفر از نیکوکاران و خیرین سرپرستی و حمایت از این عزیزان را بعهده دارند و می‌توان گفت هر کودک یتیم و طرح محسنین بین یک تا چند حامی دارند.

عبدالرضا خودسیانی رییس کمیته امداد شهرستان نجف آباد

عبدالرضا خودسیانی رییس کمیته امداد شهرستان نجف آباد

حمایت از ۲۴۰۰ کودک یتیم و محسنین در نجف آباد