حمایت چهره های شاخص نجف آباد از نامزدی دکتر فاضل+فیلم
حمایت چهره های شاخص نجف آباد از نامزدی دکتر فاضل+فیلم
بسیاری از چهره های شاخص حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون در عرصه های مختلف، با انتشار فیلم یا اظهار نظرهای گوناگون، حمایت خود از نامزدی دکتر مسعود فاضل در انتخابات مجلس دوازدهم را اعلام کرده اند.

حمایت چهره های شاخص نجف آباد از نامزدی دکتر فاضل+فیلم

بسیاری از چهره های شاخص حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون در عرصه های مختلف، با انتشار فیلم یا اظهار نظرهای گوناگون، حمایت خود از نامزدی دکتر مسعود فاضل در انتخابات مجلس دوازدهم را اعلام کرده اند.
حجت الاسلام رضایی از روحانیون سرشناس و از مربیان اخلاق و عرفان، سردار مهدی کلیشادی فرمانده سابق لشکر۸نجف اشرف و حجت الاسلام محمد جواد نورمحمدی از اساتید سرشناس و مسئول سابق حوزه علمیه نجف آباد از جمله این افراد هستند.

فرماندهی قرارگاه امربه‌معروف و نهی از منکر سازمان بسیج مستضعفین، موسس و ریاست دانشگاه افسری امیر المومنین نیروی زمینی سپاه، فرماندهی تیپ ویژه قدس و حضور در معاونت عملیات سپاه از دیگر مسئولیت های سردار مهدی کلیشادی هستند.

حجه الاسلام  محمدجواد نورمحمدی، سوابقی مانند مدیریت مدرسه علمیه امام صادق قم، حوزه علمیه الحجه و حوزه جامعه الامام المنتظر نجف آباد را در کارنامه خود دارد.

مسعود فاضل نامزد انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون

مسعود فاضل نامزد انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون

مسعود فاضل نامزد انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون

مسعود فاضل نامزد انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون

حمایت حجت الاسلام رضایی، سردار مهدی کلیشادی و حجت الاسلام محمد جواد نورمحمدی (پیچان) از نامزدی دکتر مسعود فاضل در انتخابات مجلس دوازدهم

حمایت حجت الاسلام رضایی، سردار مهدی کلیشادی و حجت الاسلام محمد جواد نورمحمدی (پیچان) از نامزدی دکتر مسعود فاضل در انتخابات مجلس دوازدهم

حجت الاسلام محمد جواد نورمحمدی (پیچان)

حجت الاسلام محمد جواد نورمحمدی (پیچان)

سردار مهدی کلیشادی

سردار مهدی کلیشادی

حجت الاسلام رضایی روحانی سرشناس شهرستان نجف آباد و استاد اخلاق

حجت الاسلام رضایی روحانی سرشناس شهرستان نجف آباد و استاد اخلاق

 

 

حمایت چهره های شاخص نجف آباد از نامزدی دکتر فاضل+فیلم