خاطره گویی از شهید عباسعلی جوزی در مراسم تشییع+فیلم
خاطره گویی از شهید عباسعلی جوزی در مراسم تشییع+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم علاوه بر نمایش بخش هایی از مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید، تعدادی از همکاران، دوستان، آشنایان و آزادگان به بیان خاطراتی از شهید جوزی می پردازند.

خاطره گویی از شهید عباسعلی جوزی در مراسم تشییع+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که هفته اول بهمن ۹۴ و همزمان با مراسم تشییع و خاکسپاری شهید فاجعه منا، پزشک پاسدار آزاده، شهید عباسعلی جوزی ضبط شده، علاوه بر نمایش بخش هایی از مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید، تعدادی از همکاران، دوستان، آشنایان و آزادگان به بیان خاطراتی از شهید جوزی می پردازند.

بخش پایانی فیلم هم به حضور تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع در محل رستوران و مجموعه فرهنگی شهید احمد کاظمی در نجف آباد، اختصاص داده شده است.

شهید جوزی، سوم مهر ۹۴ طی فاجعه منا به شهادت رسید و پیکرش حدود چهار ماه بعد شناسایی و در اوایل بهمن ۹۴ تشییع و در قطعه یک گلزار شهدای نجف آباد خاکسپاری شد.

این شهید، پنجم اسفند ۶۲ طی عملیات خیبر در جزایر مجنون، به شدت مجروح و به اسارت درآمد و سال ها بعد به کشور بازگشت و مدرک پزشکی خود را همزمان با کار در لشکر۸نجف اشرف، اخذ کرد.

دکتر عباسعلی جوزی

دکتر عباسعلی جوزی

خاطره گویی از شهید عباسعلی جوزی در مراسم تشییع+فیلم