خانه تدین تحت حفاظت است
خانه تدین تحت حفاظت است

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از تلاش بخش های مختلف اداره کل میراث فرهنگی استان جهت حفظ خانه تاریخی تدین در شهرستان نجف آباد خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایمنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، فریدون اله یاری با اعلام این مطلب افزود: خانه تاریخی تدین واقع در […]

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از تلاش بخش های مختلف اداره کل میراث فرهنگی استان جهت حفظ خانه تاریخی تدین در شهرستان نجف آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، فریدون اله یاری با اعلام این مطلب افزود: خانه تاریخی تدین واقع در شهر نجف آباد نبش خیابان های شیخ بهایی و قدس از جمله ابنیه ارزشمند قاجاری است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۳ به عنوان یک اثر واجد ارزش و قابل حفظ بر اساس نامه شماره ۴۴۴۳/۱۳/۱۳ با عنوان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، فرمانداری، شورای اسلامی شهر و شهرداری وقت اعلام گردید تا نسبت به رعایت ضوابط میراث فرهنگی در خصوص اثر هماهنگی های لازم انجام پذیرد و به تبع آن مکاتبات ثبت بنا در فهرست آثار ملی اقدام گردد.
وی افزود: لیکن به لحاظ خواست مالک وقت خانه (مرحوم حاج خلیل تدین) نسبت به صیانت از ماترک خانوادگی (بدون دخالت دستگاه اجرائی مربوطه) وی تصمیم داشت بدون ثبت ملی، نسبت به ثبت خانه پدری اهتمام نماید.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان تصریح کرد: پس از فوت مالک اصلی و فروش خانه توسط وراث، مالک جدید متأسفانه اقدام به تخریب بنای تاریخی نمود که با اقدام به موقع پایگاه حفاظت شهرستان از طریق مراجع قضایی کلیه درب ها و پنجره های فروخته شده، مسترد گردید و ضمن تفهیم به مالک جدید مبنی بر حفاظت از این بنای تاریخی، وی متعهد به جبران خسارت و نصب درب ها و پنجره ها در محل اصلی خود گردید.
اله یاری در ادامه گفت: به هرحال برخلاف اخطارهای شفاهی و کتبی و هدایت سرمایه گذار از سوی میراث فرهنگی به منظور احیای بنای تاریخی، مالک جدید همچنین مبادرت به تخریب عمدی بنای تاریخی نموده است؛ لذا با عنایت به وظیفه ذاتی و حاکمیتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دستگاه مربوطه از طریق مراجع ذیصلاح در حال انجام اقدامات اساسی و پیگیری لازم نسبت به حفظ مواریث هویتی و بومی و ملی همچون این خانه تاریخی است.