خانه ای که «دبیرستان هجرت» شد
خانه ای که «دبیرستان هجرت» شد

کانال تلگرامی انتشارت مهر زهرا: او یک پزشک به تمام معنی خدمتگزار بوده و برای مداوای بیماران و عیادت از آن‌ها بهار، زمستان، گرما و سرما نمی‌شناخت. هرگاه برای معالجه به او مراجعه می¬کردند، با کمال میل و فروتنی در هر موقع شبانه روز به علاج بیمار می شتافت. فردی برایم گفت چون به بیمار […]

کانال تلگرامی انتشارت مهر زهرا: او یک پزشک به تمام معنی خدمتگزار بوده و برای مداوای بیماران و عیادت از آن‌ها بهار، زمستان، گرما و سرما نمی‌شناخت. هرگاه برای معالجه به او مراجعه می¬کردند، با کمال میل و فروتنی در هر موقع شبانه روز به علاج بیمار می شتافت. فردی برایم گفت چون به بیمار مستمندی بر می خورد از او حق الزحمه‌ای نمی گرفت و پایین نسخه برای دارو فروش پیر شهر این جمله را می نوشت:« ملاحسن، زحمت است، به حساب من بگذارید.»

منزل بزرگ و قدیمی او به آموزش و پرورش واگذار گردید و هم اکنون بر روی آن بنای دبیرستان دخترانه با شکوهی را نهاده اند که در خیابان مرکزی شهر و به نام پیش دانشگاهی هجرت مشهور است.

(تصویر مناسب خبر پیدا نکردیم.)

( بخشی از توصیف احوالات دکتر حبیب الله حکیمی در کتاب «مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد» به قلم «فضل الله خلیلی» چاپ توسط «انتشارات مهر زهرا»)