خبر تکراری؛ اعتراض کارگران نیلو
خبر تکراری؛ اعتراض کارگران نیلو

ایرنا: کارگران نیلو روز دوشنبه با حضور مقابل کارخانه و میدان گلدشت نجف آباد، نداشتن امنیت شغلی و تاخیر در پرداخت حقوق ماهانه از سوی مالکان این کارخانه را از جمله مطالبات خود بیان کردند. کارگران این کارخانه خصوصی مدعی شدند حقوق و مزایای آنان طی یکسال گذشته پرداخت نشده است. این کارخانه که در سال […]

ایرنا: کارگران نیلو روز دوشنبه با حضور مقابل کارخانه و میدان گلدشت نجف آباد، نداشتن امنیت شغلی و تاخیر در پرداخت حقوق ماهانه از سوی مالکان این کارخانه را از جمله مطالبات خود بیان کردند.
کارگران این کارخانه خصوصی مدعی شدند حقوق و مزایای آنان طی یکسال گذشته پرداخت نشده است.
این کارخانه که در سال ۵۶ راه اندازی شده بود، در سال های اخیر به بخش خصوصی واگذار شد و سالانه قادر به تولید هشت میلیون متر مربع انواع کاشی کف و نماست.