خبر شاسی بلندهای رانتی نمایندگان صحت دارد
خبر شاسی بلندهای رانتی نمایندگان صحت دارد
عصر ایران: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: ماشین های که نمایندگان گرفتند رانت بوده است و اصل این خبر صحت دارد. ۵۷ نفر علاوه بر دنا پلاس خودروها شاسی بلند نیز گرفتند. اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کرده اند دست خود هیات رئیسه و هیات نظارت است.

خبر شاسی بلندهای رانتی نمایندگان صحت دارد

عصر ایران: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: ماشین های که نمایندگان گرفتند رانت بوده است و اصل این خبر صحت دارد. ۵۷ نفر علاوه بر دنا پلاس خودروها شاسی بلند نیز گرفتند. اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کرده اند دست خود هیات رئیسه و هیات نظارت است.

ابوالفضل ابوترابی گفت: ۵۷ نماینده که برخی از آنها برای خودشان نگرفته اند و برخی برای اقوام، دوستان و آشنایان گرفته اند. برخی برای امامان جمعه یا فرماندارشان گرفته اند و از این جهت این نمایندگان بی گناه هستند. در واقع امام جمعه گفته من ماشین ندارم و برای وی گرفته است البته پنج نماینده هم‌به نام خودشان خودرو گرفته اند.

ابوترابی اضافه کرد:  دولت قبل هم از این خودروها به نماینده ها داد و به اوایل این دولت رسید ولی در دولت قبل اقداماتش شروع شد ثبت نام شده است و کارهایش انجام شده است مقداری هم در اوایل این دولت خودرو به نمایندگان داده شده یعنی قبل از اینکه دولت شکل بگیرد و دوام و قوام پیدا کند اتفاق افتاد.

وی افزود: دریافت این خودروها از طرف نمایندگان رانت است و اگر دستگاه قضایی قانون اعاده اموال نامشروع را که چهار سال است خاک می خورد را اجرایی می کرد امروز شاهد این رانت ها نبودیم.

او ادامه داد: صرف مظنون بودن افراد که نوعا و نامتعارف اموالشان افزایش پیدا می کند اصل بر برائت نیست بلکه اصل بر این است که متهم هستند و باید ثابت کنند که از کجا آورده اند. این قانون برای مبارزه با رانت خواری بسیار خوب است ظاهر رانت خواری قانونی به نظر می آید اما اگر دستگاه قضایی ما به خوبی این قانون را اجرایی کند دیگر شاهد رانت خواری های مثل واگذاری خودروها به نمایندگان یا سایر دستگاهها که مطرح است و یا زمین خواری های که بعضی نماینده ها در دور قبل از وزیر راه وقت یعنی آقای عباس اخوندی گرفتند دیگر نخواهیم بود.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، تکذیب کرد

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهارات نماینده مردم نجف آباد در مجلس مبنی بر اینکه اسامی نمایندگانی که خودرو شاسی بلند به آنها واگذار شده در دست هیأت رئیسه مجلس و هیات نظارت بررفتار نمایندگان است را تکذیب کرد.

موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اظهارات نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس مبنی بر اینکه اسامی نمایندگانی که خودرو شاسی بلند به آنها واگذار شده در دست هیات رئیسه و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است، گفت: ادعای جناب آقای ابوترابی درست نیست و اظهار نظر ایشان را تکذیب می‌کنیم.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تاکنون هیچ لیستی که حاوی اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کرده باشند از سوی آقایان ابوترابی، علیرضابیگی و یا افراد دیگر به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان یا هیئت رئیسه ارائه نشده است و اگر چنین لیستی در اختیار مجلس قرار بگیرد قطعاً بررسی می‌شود.

خبر شاسی بلندهای رانتی نمایندگان صحت دارد