خداحافظی مدیر جهاد نجف آباد پس از شش سال
خداحافظی مدیر جهاد نجف آباد پس از شش سال
مجتبی مطهری مدیر شش سال گذشته جهاد کشاورزی نجف آباد با انتشار پیامی از اتمام دوران فعالیتش در این مجموعه و ادامه کارش در جهاد استان اصفهان خبر داد. حسن صالحی نیز به صورت موقت سرپرستی جهاد نجف آباد را عهده دار خواهد بود.

خداحافظی مدیر جهاد نجف آباد پس از شش سال

مجتبی مطهری مدیر شش سال گذشته جهاد کشاورزی نجف آباد با انتشار پیامی از اتمام دوران فعالیتش در این مجموعه و ادامه کارش در جهاد استان اصفهان خبر داد. حسن صالحی نیز به صورت موقت سرپرستی جهاد نجف آباد را عهده دار خواهد بود.

مطهری در بخشی از این پیام گفته:از همه مسئولین محترم، نماینده کشاورزان ،نظام صنفی کارهای کشاورزی ،شوراهای اسلامی شهر و روستا ،همکاران گرامی و ادارات وابسته ،کانون سنگرسازان بی سنگر معتمدین ،انجمن های مردم نهادو کلیه کشاورزان و عزیزانی که در طول شش سال خدمت اینجانب در این شهرستان یاری دهنده بخش کشاورزی شهرستان بوده اند و همچنین از ابراز لطف و محبت کشاورزان عزیز طی این مدت تشکر نموده و از تمامی بزرگواران ،کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی و مردم متدین شهرستان بخاطر قصور در انجام وظایف حلالیت میطلبم.

مجتبی مطهری

مجتبی مطهری

خداحافظی مدیر جهاد نجف آباد پس از شش سال