خرید ۱۰ میلیاردی دستگاه جدید برای کاشی اصفهان
خرید ۱۰ میلیاردی دستگاه جدید برای کاشی اصفهان
برای این دستگاه بیش از 10میلیارد تومان هزینه گردیده و با راه اندازی تمامی خطوط تولید کاشی این مجموعه با چاپ دیجیتالی جدید، کارخانه کاشی اصفهان تولدی دوباره خواهد داشت.

خرید ۱۰ میلیاردی دستگاه جدید برای کاشی اصفهان

تیتر یک نجف آباد: رییس هیات مدیره کارخانه کاشی اصفهان گفت: در جهت رونق تولید و بالا بردن کیفیت کاشی و باز گرداندن اعتبار اولیه این کارخانه مطرح درتولید کاشی دیواری به زودی آخرین مدل خریداری شده چاپگر دیجیتال دوخطه کاشی، ساخت کشور اسپانیا پس از تحویل گمرگ، نصب و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

محمدحسین شهسواری ادامه داد: برای این دستگاه بیش از ۱۰میلیارد تومان هزینه گردیده و با راه اندازی تمامی خطوط تولید کاشی این مجموعه با چاپ دیجیتالی جدید، کارخانه کاشی اصفهان تولدی دوباره خواهد داشت.

وی گفت: تمامی خطوط این واحد صنعتی و تجهیزات آن با نظارت مهندسین و تکنسینهای شرکت ساکمی ایتالیا و هزینه نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان درحال اجرای تعمیرات اساسی است.

محمد حسین شهسواری رییس هیات مدیره کاشی. اصفهان

محمد حسین شهسواری رییس هیات مدیره کاشی. اصفهان

خرید ۱۰ میلیاردی دستگاه جدید برای کاشی اصفهان