خسارت ۲۰ میلیاردی باران در نجف آباد
خسارت ۲۰ میلیاردی باران در نجف آباد
صدا و سیما:فرماندار نجف آباد گفت: بارندگی های اخیر نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان به خانه های قدیمی، قنات ها، زمین های کشاورزی، باغ ها و تاسیسات شهری خسارت وارد کرده است.

خسارت ۲۰ میلیاردی باران در نجف آباد

صدا و سیما: بارندگی های اخیر نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان به خانه های قدیمی، قنات ها، زمین های کشاورزی، باغ ها و تاسیسات شهری خسارت وارد کرده است.

طی یک سال گذشته در مجموع بیش از ۱۵۰ میلی متر باران در شهرستان باریده است.

نجف آباد نیوز: البته به کار بردن عنوان «خسارت» برای «بارش باران» که رحمتی است الهی، خیلی منصفانه نیست. بهتر است عنوان کنیم «خسارت ۲۰ میلیاردی سوء مدیریت ها به نجف آباد»ٰ؛ سوء مدیریت هایی که طی ۲ دهه اخیر در گوشه و کنار شهر رخ داده و تنها در پنج سال اخیر، مجموعه اقدامات شهرداری در مهار و هدایت روان آب های سطحی، توانسته بخشی از آن را جبران کند.

باران

بارش باران

خسارت ۲۰ میلیاردی باران در نجف آباد