خشکی ۸۵ درصدی قنوات نجف آباد
خشکی ۸۵ درصدی قنوات نجف آباد

بینا:مطهری مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد خشکسالی های پی در پی را مهمترین عامل خشکی قنوات این شهرستان اعلام کرد و گفت: نه تنها این روند با احداث سد خمیران و کاهش آب چشمه های نجف آباد تشدید شده بلکه کشاورزان این منطقه را با مشکل کمبود آب رو به رو کرده بطوریکه ۸۰۰ هکتار […]

بینا:مطهری مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد خشکسالی های پی در پی را مهمترین عامل خشکی قنوات این شهرستان اعلام کرد و گفت: نه تنها این روند با احداث سد خمیران و کاهش آب چشمه های نجف آباد تشدید شده بلکه کشاورزان این منطقه را با مشکل کمبود آب رو به رو کرده بطوریکه ۸۰۰ هکتار از باغ های این شهرستان در معرض نابودی است.

مجتبی مطهری افزود: سال گذشته با اعتبار بیش از ۱ میلیارد تومانی از محل اعتبارات دولتی – همیاری، ۳۲ رشته قنات شهرستان نجف آباد لایروبی شد در حالی که این معضل چندین ساله همچنان پا برجاست.