خطبه های نماز جمعه نجف آباد , ۲۲ فروردین ۱۳۹۳
خطبه های نماز جمعه نجف آباد , ۲۲ فروردین ۱۳۹۳

[box type=”shadow” ] حجت الاسلام حسناتی امام جمعه نجف آباد با دعوت از افراد متمکن به انصراف از دریافت یارانه گفت: مسوولان هم باید صادقانه عملکرد خود را ارائه و از هزینه های اضافی جلوگیری کنند[/box]

[box type=”shadow” ] حجت الاسلام حسناتی امام جمعه نجف آباد با دعوت از افراد متمکن به انصراف از دریافت یارانه گفت: مسوولان هم باید صادقانه عملکرد خود را ارائه و از هزینه های اضافی جلوگیری کنند[/box]