خطبه های نماز جمعه نجف آباد , ۲۴ مرداد ۱۳۹۳
خطبه های نماز جمعه نجف آباد , ۲۴ مرداد ۱۳۹۳

حجت الاسلام حسناتی امام جمعه نجف آباد گفت: صهیونیست ها بدانند مردم فلسطین محکم و استوار مقابل استکبار ایستاده اند و همه مردم دنیا از مردم مظلوم فلسطین به خصوص غزه حمایت می کنند.

حجت الاسلام حسناتی امام جمعه نجف آباد گفت: صهیونیست ها بدانند مردم فلسطین محکم و استوار مقابل استکبار ایستاده اند و همه مردم دنیا از مردم مظلوم فلسطین به خصوص غزه حمایت می کنند.