خطبه های نمازجمعه نجف آباد , ۱۰ مرداد ۱۳۹۳
خطبه های نمازجمعه نجف آباد , ۱۰ مرداد ۱۳۹۳

حجت الاسلام ایوبی امام جمعه موقت نجف آباد، با اشاره به سالگرد شهادت شیخ فضل ا… نوری گفت: ملت ایران با پیروزی بر استبداد داخلی و استعمار خارجی اتفاق خوبی را در تاریخ ثبت کرد و از حوادث مشروطه هم باید درس گرفت.

حجت الاسلام ایوبی امام جمعه موقت نجف آباد، با اشاره به سالگرد شهادت شیخ فضل ا… نوری گفت: ملت ایران با پیروزی بر استبداد داخلی و استعمار خارجی اتفاق خوبی را در تاریخ ثبت کرد و از حوادث مشروطه هم باید درس گرفت.