خطبه های نماز جمعه موقت نجف آباد ۱۱ مهر ۱۳۹۳
خطبه های نماز جمعه موقت نجف آباد ۱۱ مهر ۱۳۹۳

خطبه های نماز جمعه موقت نجف آباد ۱۱ مهر ۱۳۹۳ حجت الاسلام ایوبی امام جمعه موقت نجف آباد گفت: ماه ذی حجه یکی از با برکت ترین ماه هاست و روز عرفه که در این ماه است روز بسیار بزرگی برای خود سازی است

خطبه های نماز جمعه موقت نجف آباد ۱۱ مهر ۱۳۹۳

حجت الاسلام ایوبی امام جمعه موقت نجف آباد گفت: ماه ذی حجه یکی از با برکت ترین ماه هاست و روز عرفه که در این ماه است روز بسیار بزرگی برای خود سازی است