خطبه های نماز جمعه نجف آباد ۰۷ شهریور ۱۳۹۳
خطبه های نماز جمعه نجف آباد ۰۷ شهریور ۱۳۹۳

خطبه های نماز جمعه نجف آباد ۰۷ شهریور ۱۳۹۳ امام جمعه نجف آباد در خطبه های نماز جمعه با اشاره به ایستادگی ملت ایران در مقابل استمعار وتررویسم گفت:امروز باید درمقابل توطئه های استعمار واستعمار گران هوشیار باشیم تا بتوانیم خدعه ها و نیرنگهای آنان را نقش برآب کنیمحجت الاسلام حسناتی یاد شهیدان رجایی وباهنررا […]

خطبه های نماز جمعه نجف آباد ۰۷ شهریور ۱۳۹۳

امام جمعه نجف آباد در خطبه های نماز جمعه با اشاره به ایستادگی ملت ایران در مقابل استمعار وتررویسم گفت:امروز باید درمقابل توطئه های استعمار واستعمار گران هوشیار باشیم تا بتوانیم خدعه ها و نیرنگهای آنان را نقش برآب کنیمحجت الاسلام حسناتی یاد شهیدان رجایی وباهنررا گرامی داشت و افزود: ایران برای حفظ انقلاب و وحدت اسلامی شهیدان زیادی را تقدیم انقلاب و کشورکرد که شهیدان رجایی وباهنر از جمله آنها هستند

Download “خطبه های نماز جمعه نجف آباد ۰۷ شهریور ۱۳۹۳”

۱۰۹۷.flv – 122 بار دانلود شده است – 1,03 مگابایت