خطوط قرمز خودترسیمی و فرار از پاسخگویی
خطوط قرمز خودترسیمی و فرار از پاسخگویی
برخی دستگاه ها و نهادهای تصمیم ساز و موثر در کشور، به دلایل مختلف همیشه به دور از نقد و انتقادهای مردمی و مصون از این ابزار نظارتی موثر بوده اند و به همین دلیل، هیچ گاه در قابل تصمیم هایشان، به افکار عمومی پاسخگو نبوده اند.

خطوط قرمز خودترسیمی و فرار از پاسخگویی

برخی دستگاه ها و نهادهای تصمیم ساز و موثر در کشور، به دلایل مختلف همیشه به دور از نقد و انتقادهای مردمی و مصون از این ابزار نظارتی موثر بوده اند و به همین دلیل، هیچ گاه در قابل تصمیم هایشان، به افکار عمومی پاسخگو نبوده اند.

به عنوان مثال در تشییع پیکر شهید سلیمانی در کرمان، با تصمیم اشتباه و اعمال نظر آن ها، مراسم تشییع به داخل شهر و معابر کم عرض برده می شود و متاسفانه ده ها شهروند، جان شان را از دست می دهند ولی پس از چندین سال، هنوز هیچ خبری از برخورد با عوامل چنین فاجعه مدیریتی منتشر نشده.

در همین نجف آباد و زمانی که برنامه تشییع شهید حججی بود، عده ای پیشنهاد کرده بودند پیکر را یک دور در اطراف باغملی تشییع کرده و بعد با خودرو به گلزار شهدا ببرند که خوشبختانه پیشنهادشان قبول نشد وگرنه شاهد تکرار فاجعه کرمان در نجف آباد می بودیم. حتی همین مسئولین گفته بودند، اقبال مردم به شهید حججی موقتی است و بعد از چند ماه این فضا فروکش می کند.

این مدیران اکثرا سالخورده و گاهی جوان، که بعضا در مسئولیت شان فسیل شده اند، خودشان و تصمیم های اشتباه و عصرحجری شان را پشت عناوین ارزشی و زیبا پنهان می کنند و کوچک ترین نقدی را با زدن برچسب های مختلف، دفع می کنند.

این که شما به فلان شخص عزیز یا دستگاه ارزشی وابسته هستید، دلیل نمی شود که کسی نتواند عملکرد شما را نقد کند. این خطوط قرمز خودترسیمی، فقط و فقط ساخته و پرداخته شما و عده ای در اطراف تان است.

امثال شما اگر نیاز باشد حتی به شهدایی که مدعی دفاع از آن ها هستید نیز رحم نخواهید کرد. همان گونه که بسیاری از شهدای شاخص این دیار، قبل از شهادت مغضوب شما بودند.

اگر شما، میدان را به افکار نو و مبتکر واگذار می کردید، در خیلی از زمینه ها، شاهد پیشرفت و رفع مشکلات مختلف بودیم. یکی از مهم ترین این عرصه ها، شناساندن واقعی و موثر تفکر و سیره شهدا و ایثارگران به نسل های جدید است که امثال شما فقط یاد گرفته اید برخی کارهای نمایشی پرهزینه و کم بازده را برای آن انجام دهید.

اگر امروز با برخی معضلات اجتماعی دردناک و غصه آور در جامعه مواجه هستیم، یکی از متهمان اصلی این وضعیت، همین شماها هستید که هنوز مثل دهه ۶۰ فکر می کنید و انتظار دارید با همان دست فرمان، نسل های جدید را با ارزش ها آشنا کنید.

ای کاش می توانستید بفهمید که کسی با ارزش ها قهر نکرده و اگر درست کار کنید، خواهید دید که نسل جدید جامعه، اتفاقا خیلی بیشتر و بهتر از گذشته، دنبال مسائل معنوی و ارزش هایی مانند شهید و شهادت هستند.

یادداشت

یادداشت

خطوط قرمز خودترسیمی و فرار از پاسخگویی