خطِ حد لشکر۸نجف‌اشرف طی عملیات والفجر۱۰ در سال۶۶+فیلم
خطِ حد لشکر۸نجف‌اشرف طی عملیات والفجر۱۰ در سال۶۶+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند66 طی عملیات والفجر10 در نزدیکی سد دربندیخان و شهر حلبچه عراق ضبط شده، بخشی از شرایط منطقه حد لشکر8نجف‌اشرف، به تصویر کشیده شده است.

خطِ حد لشکر۸نجف‌اشرف طی عملیات والفجر۱۰ در سال۶۶+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند۶۶ طی عملیات والفجر۱۰ در نزدیکی سد دربندیخان و شهر حلبچه عراق ضبط شده، بخشی از شرایط منطقه حد لشکر۸نجف‌اشرف، به تصویر کشیده شده است.

پرواز یک بالگرد بر روی منطقه، حضور نیروها در کنار و روی اسکله احداث شده بر ساحل رودخانه منتهی به دریاچه سد، شوخی و عکس گرفتن تعدادی از رزمندگان، حرکت قایق‌ها به سمت خط‌مقدم در محدوده‌ای جلوتر، ساحل تدارکاتی لشکر و حرکت خودروها و دیگر تجهیزات از جمله تصاویری است که در این فیلم دیده می‌شوند.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

خطِ حد لشکر۸نجف‌اشرف طی عملیات والفجر۱۰ در سال۶۶+فیلم