خط لشکر۸نجف در عملیات کربلای۵+فیلم
خط لشکر۸نجف در عملیات کربلای۵+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که اواخر بهمن یا اوایل اسفند65 طی عملیات کربلای5 و در حوالی شلمچه ضبط شده، بخشی از خط لشکر8نجف‌اشرف در این عملیات به تصویر کشیده شده است.

خط لشکر۸نجف در عملیات کربلای۵+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که اواخر بهمن یا اوایل اسفند۶۵ طی عملیات کربلای۵ و در حوالی شلمچه ضبط شده، بخشی از خط لشکر۸نجف‌اشرف در این عملیات به تصویر کشیده شده است.
در ابتدای فیلم، حرکت شهید احمد کاظمی و جمعی از فرماندهان و نیروهای لشکر۸نجف در کنار شهید حسین خرازی دیده می‌شود. این جمع در ادامه، سوار جیپی شده و این محدوده را ترک می‌کنند.
این فیلم، حالت منتخب و تدوینی دارد و قسمت‌های برگزیده فیلم‌های مختلف به همراه برخی زیرصداها، در آن تدوین شده است.
در ادامه فیلم، قسمت‌های دیگری مانند عبور نیروها، حرکت خودروها، جابه‌جایی ستونی از نیروها و امکانات، تیراندازی نیروها در خط‌مقدم باا ستفاده از سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین و پرواز بالگردهای هوانیروز ارتش و اجرای آتش بر روی نیروها و مواضع دشمن، دیده می‌شود.
در حوالی دقیقه چهار فیلم هم برای لحظه‌ای تویوتای حامل شهید حسین خرازی از مقابل دوربین رد می‌شود. شهید خرازی، چند روز پس از ضبط این فیلم در ۸ اسفند۶۵ در همین منطقه به شهادت می‌رسد.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

خط لشکر۸نجف در عملیات کربلای۵+فیلم