دادگاه مجازی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد نجف‌آباد
دادگاه مجازی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد نجف‌آباد
صدا و سیما:دادستان شهرستان نجف اباد گفت: دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ۳ دادگاه مجازی در زمینه‌ی مواد مخدر، خانواده و تخلفات فضای مجازی برگزار کردند.

دادگاه مجازی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد نجف‌آباد

صدا و سیما:دادستان شهرستان نجف اباد گفت: دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ۳ دادگاه مجازی در زمینه‌ی مواد مخدر، خانواده و تخلفات فضای مجازی برگزار کردند.

حسین گرامی افزود: آموزش مسائل حقوقی به زبان ساده در حالت نمایشی برای دانش آموزان و دانشجویان و پیشگیری از بزه دیدگی و بزهکاری و تمرین عملی مباحث حقوقی توسط دانشجویان حقوق اهداف اصلی این دادگاه مجازی بود.

دادگاه مجازی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد نجف‌آباد

دادگاه مجازی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد نجف‌آباد

دادگاه مجازی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد نجف‌آباد