دانشگاه آزاد نجف آباد می تواند در مسیر بردن دانش به سمت فناوری حرکت کند
دانشگاه آزاد نجف آباد می تواند در مسیر بردن دانش به سمت فناوری حرکت کند

رئیس انجمن الکتروشیمی ایران گفت: دانشگاه آزاد نجف آباد با توجه به امکانات خوبی که دارد می تواند با بومی کردن علم ودانش و بردن دانش به سمت فناوری با توجه به برنامه ریزی و با توجه به فضا وساخت و ساز و با بستن قرارداد با صنایع و ایجاد شرکتهای دانش بنیان می تواند […]

رئیس انجمن الکتروشیمی ایران گفت: دانشگاه آزاد نجف آباد با توجه به امکانات خوبی که دارد می تواند با بومی کردن علم ودانش و بردن دانش به سمت فناوری با توجه به برنامه ریزی و با توجه به فضا وساخت و ساز و با بستن قرارداد با صنایع و ایجاد شرکتهای دانش بنیان می تواند افراد متخصص وکاردان را به جامعه علمی کشور تحویل دهد.

کتر جهانبخش رئوف، رئیس انجمن الکتروشیمی ایران دربازدید از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد گفت: انتظار نداشتم وارد چنین دانشگاه با عظمت و بزرگی شوم دانشگاهی با این همه امکانات و مدیرت خوب باعث افتخار دانشگاه آزاد در کشور هستند.
معاون پژوهش و فناوری، دانشگاه آزاد نجف آباد، در حین بازدید توضیحاتی را درخصوص این مجموعه ها ارائه کردند و رئیس انجمن الکتروشیمی ایران در جریان فعالیت ها، امکانات و تجهیزات و توانمندی های موجود در این واحد دانشگاهی قرار گرفتند و امکانات و تجهیزات موجود را حاصل تلاش معاونان،کارکنان و مدیریت خوب این دانشگاه عنوان کردند و الگویی برای دانشگاه های کشور دانستند.
وی در ادامه این بازدید از این دانشگاه اظهارداشت: امکانات بسیار خوبی در آزمایشگاهها و کارگاهها این دانشگاه وجود دارد که می شود کارهای بین رشته ای خوبی در غالب یک پژوهشکده برای انرژی نو ایجاد کرد. باید از این امکانات وسرمایه استفاده بهینه شود و این دانشگاه با توجه به امکانات خوبی که دارد می‌تواند با بومی کردن علم ودانش و بردن دانش به سمت فناوری با توجه به برنامه ریزی و با توجه به فضا وساخت و ساز و با بستن قرارداد با صنایع و ایجاد شرکتهای دانش بنیان می تواند افراد متخصص و کاردان را به جامعه علمی کشور تحویل دهد.
رئیس انجمن الکتروشیمی ایران اظهار داشت: با توجه به برگزاری این سمینار باید به این نتیجه رسید که انرژی فسیلی علاوه بر آلوده زا بودن تمام شدنی است و کشور باید با آینده نگری به سمت انرژی نو برود مثل انرژی خورشیدی و انرژی باد ویکی از این انرژیها انرژی پیل سوختی است که هیچ آلایندگی ندارد و باید شرکتها وصنایع وحتی شرکتهای خودرو سازی به سمت این نوع انرژیها بروند.

منبع خبر:imna.ir