دانشگاه آزاد نجف آباد یک الگوی موفق برای کل کشور است
دانشگاه آزاد نجف آباد یک الگوی موفق برای کل کشور است

تهران- ایسکانیوز: رئیس کمیته آموزش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و مدیران کل آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از واحد نجف آباد بازدید کردند. در این بازدید بازدیدکنندگان از مجموعه کارگاه ها و آزمایشگاه ها، مجموعه ورزشی پوریای ولی، دانشکده های فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، سلف سرویس مرکزی و […]

تهران- ایسکانیوز: رئیس کمیته آموزش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و مدیران کل آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از واحد نجف آباد بازدید کردند. در این بازدید بازدیدکنندگان از مجموعه کارگاه ها و آزمایشگاه ها، مجموعه ورزشی پوریای ولی، دانشکده های فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، سلف سرویس مرکزی و بخش های دیگر این دانشگاه دیدن کردند.

دکتر سیدحسین حسینی، مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم، مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم و دکتر جواد هروی، نماینده مردم قائنات و زیرکوه و رئیس کمیته آموزش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از بخش های مختلف واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی بازدید کردند.
در این بازدید که به همراهی دکتر سیدمحمد امیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و دکتر رضا ابراهیمی معاون پژوهش و فناوری این واحد دانشگاهی انجام شد، بازدیدکنندگان از مجموعه کارگاه ها و آزمایشگاه ها، مجموعه ورزشی پوریای ولی، دانشکده های فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، سلف سرویس مرکزی و بخش های دیگر این دانشگاه دیدن کردند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و معاون پژوهش و فناوری این واحد در حین بازدید توضیحاتی را درخصوص این مجموعه ها ارائه کردند و  مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در جریان فعالیت ها، امکانات و تجهیزات و توانمندی های موجود در این واحد دانشگاهی قرار گرفتند و به اتفاق امکانات و تجهیزات موجود را حاصل تلاش معاونان،کارکنان و مدیریت خوب این دانشگاه عنوان کردند و الگویی برای دانشگاه های کشور دانستند.
هروی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی با پتانسیل موجود در واحدهای خود می‌تواند در بخش تولید باید به بزرگترین تولیدکننده در خاورمیانه تبدیل شود، اظهار کرد: تجهیزات، فعالیت و توانمندی واحد نجف آباد و آنچه که ما امروز دیدیم، قابل تحسین و شگفتی است که می توان به جد آن را نوعی معجزه دانست؛ بنابراین دانشگاه های ما امروز باید در راستای جذب پژوهشگر و درآمدزایی اقدام کنند.
امیری نیز با توجه به توانمندی های این واحد دانشگاهی گفت: بسیاری از دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه های خارج کشور متعلق به این واحد است، چنانچه در بین دانشگاه های آزاد و بعد از دانشگاه شریف بیشترین جذب را داشته است.
رئیس واحد نجف آباد با بیان اینکه اکنون کتابخانه این واحد دارای ۲۳۰ هزار جلد کتاب است، افزود: برای خرید کتاب و تجهیزات هیچ محدودیتی نداریم؛ واحد نجف آباد باعث رونق اقتصادی شهر شده و در بخش های مختلف بخصوص صنعت نظیر ایران خودرو در منطقه ۳ کشوری تفاهم نامه هایی را امضا کرده ایم.