دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد+تصاویر
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد+تصاویر
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد، با نزدیک به 50 سال سابقه فعالیت آموزشی، تاکنون بیش از 6 هزار فارغ التحصیل در رشته های مختلف داشته. این مجموعه که از امکانات منحصر به فردی در رشته تربیت بدنی برخوردار است، با 66 هزار متر مربع زیربنا، یکی از دو دانشگاه تربیت معلم استان اصفهان محسوب می شود.

دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد+تصاویر

دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد، با نزدیک به ۵۰ سال سابقه فعالیت آموزشی، تاکنون بیش از ۶ هزار فارغ التحصیل در رشته های مختلف داشته. این مجموعه که از امکانات منحصر به فردی در رشته تربیت بدنی برخوردار است، با ۶۶ هزار متر مربع زیربنا، یکی از دو دانشگاه تربیت معلم استان اصفهان محسوب می شود.

خوابگاه های مجهز، زمین چمن، چندین سالن ورزشی، سالن بدن سازی، فضاهای آموزشی، کتابخانه و نمازخانه از دیگر امکانات این دانشگاه محسوب می شوند.

تمامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، از ابتدای تحصیل دارای حقوق مشخص بوده و مدت تحصیل شان جزء سنوات خدمتی محسوب گردیده و از پرداخت حق بیمه نیز برخوردار خواهند بود.

دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد

دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد

دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد+تصاویر

 

دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد