دخیل به بولدوزر جهاد نجف آباد
دخیل به بولدوزر جهاد نجف آباد
جهاد سازندگی نجف‌آباد به دلیل سابقۀ طولانی و درخشانی که در کارهای عمرانی و محرومیت‌زدایی داشتند، در فاصلۀ عملیات‌ها از کوچک‌ترین فرصت برای فعالیت در مناطق محروم استفاده می‌کردند.

دخیل به بولدوزر جهاد نجف آباد

جهاد سازندگی نجف‌آباد به دلیل سابقۀ طولانی و درخشانی که در کارهای عمرانی و محرومیت‌زدایی داشتند، در فاصلۀ عملیات‌ها از کوچک‌ترین فرصت برای فعالیت در مناطق محروم استفاده می‌کردند.

مهدی رجایی یکی از این موارد را روایت می‌کند؛ «رفته بودیم پشتِ‌کوه فریدن برای احداث جاده. ظهری بود که بولدوزرمان رسید به گردنۀ روستای چاقاگِلی. وقتی از ناهار برگشتیم، دیدیم اهالی روستا از بس چیزی ندیده بودند، به گوشه و کنار دستگاه کهنۀ سبز بسته بودند». 

جهاد سازندگی

جهاد سازندگی

دخیل به بولدوزر جهاد نجف آباد