درختکاری در ۱۳هزار مترمربع از بیابان های مهردشت
درختکاری در ۱۳هزار مترمربع از بیابان های مهردشت
صدا و سیما: همزمان با سراسر کشور در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور، عملیات کاشت نهال در روستای حسین آباد بخش مهردشت شهرستان نجف آباد آغاز شد.

درختکاری در ۱۳هزار مترمربع از بیابان های مهردشت

صدا و سیما: همزمان با سراسر کشور در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور، عملیات کاشت نهال در روستای حسین آباد بخش مهردشت شهرستان نجف آباد آغاز شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نجف آباد در این مراسم گفت: این طرح مردمی همسو با اجرای قانون هوای پاک و مقابله با پدیده گرد وغبار در وسعت ۱۳ هزار مترمربع از بیابان‌های این منطقه کاشته شد.
کارگر افزود: نهال‌هایی همچون سنجد و توت سازگار با شرایط کم آبی بدست گروه‌های مختلف مردمی همچون دانش آموزان ومربیان در بیابان‌های این روستا کاشته شد.

درختکاری در 13هزار مترمربع از بیابان های مهردشت

درختکاری در ۱۳هزار مترمربع از بیابان های مهردشت

درختکاری در ۱۳هزار مترمربع از بیابان های مهردشت