درخشش استانی نهضت سوادآموزی نجف آباد
درخشش استانی نهضت سوادآموزی نجف آباد
آموزش و پرورش: اداره نهضت سواد آموزی مدیریت آموزش و پرورش نجف آباد در بین ۴۱ منطقه استان به عنوان یکی از پنج مرکز برتر مورد تقدیر قرار گرفت و از فریده بهارلویی از نجف آباد به‌عنوان آموزش‌دهنده پویاتجلیل شد.

درخشش استانی نهضت سوادآموزی نجف آباد

آموزش و پرورش: اداره نهضت سواد آموزی مدیریت آموزش و پرورش نجف آباد در بین ۴۱ منطقه استان به عنوان یکی از پنج مرکز برتر مورد تقدیر قرار گرفت و از فریده بهارلویی از نجف آباد به‌عنوان آموزش‌دهنده پویاتجلیل شد.
در گردهمایی سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی که با حضور جمعی از مدیران استان و شهرستان برگزار شد، شهرستان‌های سمیرم، آران و بیدگل، نجف‌آباد و فلاورجان و ناحیه ۴ اصفهان به‌عنوان مناطق برتر آموزش و پرورش در حوزه سوادآموزی معرفی شدند.

درخشش استانی نهضت سوادآموزی نجف آباد

درخشش استانی نهضت سوادآموزی نجف آباد

درخشش استانی نهضت سوادآموزی نجف آباد