درخشش جوانه های دونده نجف آباد در استان
درخشش جوانه های دونده نجف آباد در استان
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد: در جشنواره جوانه های دوومیدانی استان اصفهان که جمعه ۲۶ آذر ١۴٠٠ در ۶ ماده به صورت انفرادی در پیست انقلاب اصفهان برگزار شد، ورزشکاران نجف‌آباد به مربیگری سعید عرب موفق به کسب یک مدال طلا، ٢ نقره و یک برنز شدند.

درخشش جوانه های دونده نجف آباد در استان

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد: در جشنواره جوانه های دوومیدانی استان اصفهان که جمعه ۲۶ آذر ١۴٠٠ در ۶ ماده به صورت انفرادی در پیست انقلاب اصفهان برگزار شد، ورزشکاران نجف‌آباد به مربیگری سعید عرب موفق به کسب یک مدال طلا، ٢ نقره و یک برنز شدند.

در این رقابت ها، مهدی رضایی و رضا گلشادی در پرتاب توپ سافتبال به ترتیب نشان های طلا و نفره را کسب کردند و بابک عرب در بخش پرش طول نیز به گردن آویز نقره دست پیدا کرد.

ملیکا نصیری هم در ماده ۶۰ متر به عنوان سوم و نشان برنز دست پیدا کرد. تیم نجف آباد، با سرپرستی و مربی گری سعید عرب در این دوره شرکت کرده بود.

درخشش جوانه های دونده نجف آباد در استان

درخشش جوانه های دونده نجف آباد در استان

درخشش جوانه های دونده نجف آباد در استان