درخشش دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد نجف‌آباد
درخشش دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد نجف‌آباد
باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد از موفقیت چهار دانشجوی پزشکی این واحد دانشگاهی در کسب رتبه‌های برتر یک درصد خبر داد و گفت: این دانشجویان با کسب این موفقیت می‌توانند از تسهیلات پذیرش در آزمون دستیاری تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۲ استفاده کنند.

درخشش دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد نجف‌آباد

باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد از موفقیت چهار دانشجوی پزشکی این واحد دانشگاهی در کسب رتبه‌های برتر یک درصد خبر داد و گفت: این دانشجویان با کسب این موفقیت می‌توانند از تسهیلات پذیرش در آزمون دستیاری تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۲ استفاده کنند.

حمیدرضا نیک‌یار افزود: کسب این چهار سهمیه از مجموع ۱۸ دانشجوی پزشکی از ۱۴ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، به وسیله حدیث نادری سامانی، محمد مسیح عبودیت، ناهید ستار و سحر منظوری امامزاده رقم خورد.

دانشگاه آزاد نجف آباد

دانشگاه آزاد نجف آباد

درخشش دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد نجف‌آباد