درخشش دانش آموزان نجف آباد در جشنواره محتوای الکترونیکی
درخشش دانش آموزان نجف آباد در جشنواره محتوای الکترونیکی
روابط عمومی آموزش و پرورش: در نهمین دوره جشنواره محتوای الکترونیکی رشد کشور، دانش آموزان نجف آبادی موفق به کسب دو رتبه برتر انفرادی و تیمی شدند.

درخشش دانش آموزان نجف آباد در جشنواره محتوای الکترونیکی

روابط عمومی آموزش و پرورش: در نهمین دوره جشنواره محتوای الکترونیکی رشد کشور، دانش آموزان نجف آبادی موفق به کسب دو رتبه برتر انفرادی و تیمی شدند.

آثار ابوالفضل محمدی،مهدی محمدی، امیر حسین کاظمی و حسین اصلانی در بخش تیمی و علی خلیلی در بخش انفرادی به عنوان آثار قابل تقدیر از بین ۱۹ اثر منتخب  کشور، به عنوان آثار برتر معرفی شدند.

این دانش آموزان در هنرستان دکتر علی شریعتی و متوسطه اول سما تحصیل می کنند.

دانش آموزان منتخب نجف آباد درجشنواره محتوالی الکترونیکی

دانش آموزان منتخب نجف آباد درجشنواره محتوالی الکترونیکی

درخشش دانش آموزان نجف آباد در جشنواره محتوای الکترونیکی