درخشش دانش آموزان نجف آباد در مسابقات بین المللی هوش مصنوعی
درخشش دانش آموزان نجف آباد در مسابقات بین المللی هوش مصنوعی
آموزش و پرورش نجف آباد: دانش آموزان سمپادی متوسطه اول شهید اژه ای موفق به کسب مقام اول در مسابقات بین المللی هوش مصنوعی در ترکیه شدند.

درخشش دانش آموزان نجف آباد در مسابقات بین المللی هوش مصنوعی

آموزش و پرورش نجف آباد: دانش آموزان سمپادی متوسطه اول شهید اژه ای موفق به کسب مقام اول در مسابقات بین المللی هوش مصنوعی در ترکیه شدند.

گروه اعزامی شامل آرمان پاینده، علی حمزه، علیرضا سهرابی، سید سجاد موسوی، مهدی جلالی به همراه مربیان خود امیرحسین پاینده و سید علی نوریان، در این دوره از مسابقات که با حضور ۲۲ کشور و ۲۷۳ تیم، در ۷ زیرگروه مختلف برگزار شد، توانست در زیر گروه پلتفرم های مبتنی بر هوش مصنوعی موفق به کسب مقام اول شود.

ایده ی دانش آموزان نجف آبادی ساخت سامانه ی جامع هوش مصنوعی مبتنی بر معماری AGI با قابلیت پردازش تصویر و صدا به صورت لحظه ای بود که توانست نظر هیات داوران را جلب نماید.

درخشش دانش آموزان نجف آباد در مسابقات بین المللی هوش مصنوعی

درخشش دانش آموزان نجف آباد در مسابقات بین المللی هوش مصنوعی

درخشش دانش آموزان نجف آباد در مسابقات بین المللی هوش مصنوعی