درخشش دختران نجف آباد در ووشوی انتخابی استان
درخشش دختران نجف آباد در ووشوی انتخابی استان
ورزش و جوانان نجف آباد: در رقابت های ووشو انتخابی استان اصفهان که طی روزهای اخیر به میزبانی خانه ووشو شهدای مارچین برگزار شد،دختران ووشوکار نجف آباد به مربیگری آسیه امامی موفق به کسب دو نشان نقره و سه برنز شدند.

درخشش دختران نجف آباد در ووشوی انتخابی استان

ورزش و جوانان نجف آباد: در رقابت های ووشو انتخابی استان اصفهان که طی روزهای اخیر به میزبانی خانه ووشو شهدای مارچین برگزار شد،دختران ووشوکار نجف آباد به مربیگری آسیه امامی موفق به کسب دو نشان نقره و سه برنز شدند.

در این دوره، ریحانه بابایی و هستی یاوری برای تیم اعزامی، نقره گرفتند و حدیثه سادات امامی، نگین کاوسی و غزل کاظمی در اوزان مختلف رده های سنی نوجوانان و جوانان به مقام سوم دست پیدا کردند.

بهار طاهری به عنوان مربی و هستی سلطانی در جایگاه سرپرست، تیم اعزامی را همراهی می کردند.

درخشش دختران نجف آباد در ووشوی انتخابی استان

درخشش دختران نجف آباد در ووشوی انتخابی استان

درخشش دختران نجف آباد در ووشوی انتخابی استان