درخشش دوباره نخبه نجف آبادی در حضور وزیر بهداشت
درخشش دوباره نخبه نجف آبادی در حضور وزیر بهداشت

علی پزشکی دانشجوی دکترای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران که تاکنون چندین اثر مانند «گنجینه نکات تغذیه»، «دانشنامه تغذیه و رژیم درمانی» و « تغذیه در بیماری ها» از وی توسط انتشارات مهر زهرا (س) به چاپ رسیده، در جشنواره دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور موفق به کسب رتبه اول شد. پزشکی در این […]

پزشکیعلی پزشکی دانشجوی دکترای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران که تاکنون چندین اثر مانند «گنجینه نکات تغذیه»، «دانشنامه تغذیه و رژیم درمانی» و « تغذیه در بیماری ها» از وی توسط انتشارات مهر زهرا (س) به چاپ رسیده، در جشنواره دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور موفق به کسب رتبه اول شد.
پزشکی در این مراسم جایزه خود را از قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت که برای شرکت در این مراسم به اصفهان آمده بود، دریافت کرد.
بخش دیگری از افتخارات پزشکی جوان به شرح زیر است:
– رتبه اول هفدهمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی
– رتبه اول چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور
– رتبه اول نهمین جشنواره دانشجویان مبتکر و نو آور استان اصفهان
– رتبه اول چهارمین جشنواره فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
– تقدیر شده در همایش تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب استان اصفهان
– تقدیر شده در اولین همایش آیین داران حماسه استان اصفهان