درخشش ملی ترامپولین نجف آباد
درخشش ملی ترامپولین نجف آباد
آموزش و پرورش نجف آباد: تیم ترامپولین اصفهان با حضور ۱۳ ورزشکار از نجف آباد بر سکوی قهرمانی کشور ایستاد.

درخشش ملی ترامپولین نجف آباد

آموزش و پرورش نجف آباد: تیم ترامپولین اصفهان با حضور ۱۳ ورزشکار از نجف آباد بر سکوی قهرمانی کشور ایستاد.

در این تیم از شهرستان نجف آباد ورزشکارانی مانند ابوالفضل کیماسی، حسین شکرالهی، بنیامین درخشان، امیر حسین سواری، مسیح شابندری، حامد وحید خو، امیر علی عرب، حسین مهرابی، عادل ملک خواه، فراز مهدیه، امیر علی حق پرستی، کیارش حقیقی و آرسام هنرمند حضور داشتند.

تیم منتخب کشوری که مجتبی لطفی و حسین فضیلت نیز در جایگاه مربی آن را همراهی می کردند،در مجموع تیمی مقام اول کشور و در رده سنی نونهالان جایگاه سوم تیمی و در رده سنی نوجوانان و جوانان جایگاه نیز دوم تیمی را به خود اختصاص داد.

طی این رقابت ها ابوالفضل کیماسی، حسین شکرالهی، امیر حسین سواری، مسیح شاه بندری، عادل ملک خواه و امیر علی عرب به فینال (مرحله نهایی) انفرادی راه پیدا کردند که در نهایت امیر حسین سواری مقام سوم ترامپولین در رده سنی جوانان و حسین شکرالهی مقام سوم DMT در رده بزرگسالان را از آن خود کردند.

حسین فضیلت از شهرستان نجف آباد نیز تنها داور اصفهانی حاضر در این مسابقات بود.

درخشش ملی ترامپولین نجف آباد

درخشش ملی ترامپولین نجف آباد

درخشش ملی ترامپولین نجف آباد

درخشش ملی ترامپولین نجف آباد

درخشش ملی ترامپولین نجف آباد